برترین ها - best

اطلاع رسانی در خصوص برترین ها و کالاهای دوست داشتنی

عکس های منقلب کننده از ختنه دختران

ختنهی زنان یکی از بزرگترین معضلات بهداشت روح و روان در میان زنان جوامع سنتی و عقب افتاده بخصوص در شرق و جنوب آسیا، خاورمیانه و بخشهای وسیعی از آفریقا است. طبق تخمینهای سازمانهای بین المللی حدود ۱۲۰ میلیون زن در جهان ختنه شده اند. موافقان این عمل از ابعاد سنتی و دینی از آن دفاع میکنند اما مخالفان نه نتها به خطرآفرین بودن این عمل اشاره میکنند بلکه آنرا عملی ظالمانه در حق زنان میدانند. با این وجود در برخی از همان جوامع سنتی، دولتها گامهایی را جهت مبارزه با این عمل غیر انسانی برداشته اند. بهعنوان مثال در کشور سنگال برای عاملین ختنهی زنان مجازات ۱ تا ۵ سال زندان زندان در نظر گرفته شده است. همچنین این عمل در میان مهاجرینی که در کشورهای غربی نظیر ایالات متحده، کانادا، فرانسه، استرالیا و بریتانیا سکونت دارند نیز بطور غیر قانونی و مخفیانه انجام میپذیرد. تخمین ها حکایت از این دارند که سالیانه دو میلیون دختر در سرتاسر جهان ختنه میشوند.
در کل سه نوع ختنه وجود دارد که عبارتاند از:
۱- بریدن نوک برآمدهی چوچوله (Clitoris)
۲- بریدن چوچوله و لب های اندام جنسی زنانگی (Labia)
۳- بریدن چوچوله و لب های اندام جنسی زنانگی و در پی آن دوختن دهانهی آلت تناسلی دختر و باقی گذاشتنن تنها یک مجرای کوچک برای دفع ادرار و دفع خون عادات ماهیانه .
در مورد سوم، دختران هنگام ازدواج باید دوباره تن به تیغ جراحی دهند تا مجرای آلت تناسلی شان برای شب ازدواج باز گردد.ختنهی دختران میتواند به دلایل مذهبی و یا سنتی صورت پذیرد اما غالبا به این علت انجام میپذیرد که با کاهش و یا از بین بردن میل جنسی زن و نیز چنانکه قبلا ذکر شد در مواردی دوختن مجرای آلت تناسلی زنانه، وی به اصطلاح پاکدامن باقی بماند و بنوعی به همسر آینده اش وفادار باشد. در بسیاری از جوامع که ختنهی زنان در آنها رایج است باورشان بر اینست که دخترانی که ختنه نشده اند شایستگی ازدواج ندارند.

ختنهی دختران بعضا در مورد کودکان ۳ سال به بالا انجام میپذیرد اما بسته به کشور و سنتهای آن، میتواند در سنین مختلف انجام گیرد. در ایران نیز ختنهی زنان در استانهای خوزستان، لرستان، کردستان و هرمزگان و همچنین پاره ای دیگر از مناطق رواج دارد. برای مثال در بندر کنگ واقع شده در استان هرمزگان نوزادان دختر در ۴۰ روزگی و برخی دیگر از دختران خردسال در سنین ۴ یا ۵ سالگی ختنه  میگردند. در برخی فرهنگها دخترانی که ختنه نشده باشند "ناپاک" دانسته میشوند و زنان دیگر آنها را "هرزه" میخوانند. همچنین طی باورهای سنتی مردان برخی از این جوامع اگر آلت تناسلی آنها با عضو ختنه نشده زنان تماس پیدا کند، آن مردان خواهند مُرد.
مخاطرات بهداشتی:
فعالین درمانی میگویند ختنهی زنان غالبا با وسیله هایی همچون تیغ ریش تراشی، قیچی، کارد آشپزخانه و حتی قطعات شیشه شکسته، که گهگاه برای بیش از یک دختر استفاده میشوند انجام میگیرد و این به خودی خود میتواند خطر سرایت بیماری های عفونی را نیز افزایش دهد. همچنین استفاده از داروی بی حسی به ندرت صورت میگیرد. در این میان تعدادی نیز از شدت خونریزی، عفونت های خونی و حتی شوک ناشی از ختنه میمیرند. همچنین طی تحقیقات انجام شده ختنه زنان میتواند عوارضی مانند مشکلات دفع ادرار، عفونت کلیه، سخت شدن دوران قایدگی، معلولیت دستگاه جنسی، ناراحتی های روحی، عوارض و دشواری های دوران بارداری، بروز زخم های مزمن و حتی در پاره ای موارد نازایی دایمی را به همراه داشته باشد.


در دههی گذشته تلاشهای کمپینهای بهداشتی توانستهاند از میزان انجام ختنهی زنان در برخی از کشورها بکاهند. در کنیا طی تحقیقی که در سال ۱۹۹۱ انجام گرفته بود، ۷۸ درصد از دختران نوجوان ختنه شده بودند در حالی که در همان موقع ۱۰۰ درصد از زنان بالای پنجاه سال ختنه شده بودند. همچنین در سودان آمار تهیه شده حکایت از افت ۱۰ درصدی این عمل بین سالهای ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۰ میلادی داشت. در پارهای از کشورهای دارای بافت سنتی مانند مصر این عمل ممنوع شده است، گرچه این قوانین مخالفین سنت گرای خویش را هم دارد. فعالین بهداشتی بر این عقیدهاند که برنامههای آموزشی بلند مدت که ابعاد تقابل آمیز کمتری دارند میتوانند کارا تر باشند.
برای مثال برنامهای تحت عنوان 'Ntanira Na Mugambo' یا به عبارتی 'ختنه با واژه ها' با همکاری سازمانهای محلی و بین المللی بهداشت زنان در مناطق روستایی کنیا ترتیب داده شده است.
این برنامه، کلاسهای یک هفتهای را شامل میشود که شرکتکنندگان جوان در آنها با عوارض و عواقب منفی ختنهی زنان، مسایل مربوط به اندامشان، نظافت شخصی و غیره آشنا میشوند. همچنین دیگر اعضای خانواده نیز از مضرات  ختنهی زنان آگاه میشوند. فعالین بهداشتی میگویند این روش از آن بابت موثر است که بصورت مستقیم و عریان با باورهای بومی مدافع ختنهی زنان تقابل نمیکند و جایگزینی مناسب برای روشهای تقابل آمیز است.
+ نوشته شده در  شنبه سوم مهر ۱۳۸۹ساعت 17:45  توسط برترین  | 

 
ExactSeek - Relevant Search